Program treninga

DAN
SAT
GRUPA
TRENER
Ponedjeljak
B. Toni
21,00 – 22,30
Borbe I ekipa
D. Šimunec
Ponedjeljak
M.Gupca 7
19,30 – 20,45
Napredni kate
D. Šimunec
Utorak
B. Toni
19,00 – 20,00
Početnici
D.Mrzak
 
19,30 – 20,30
St.početnici II
D.Cipek
 
19,30 – 20,30
St. početnici I
V.Škreb
 
20,30 – 21,30
Borbe početnici
V. Škreb
 
20,30 – 21,30
Napredne borbe
D.Cipek
 
20,30 – 21,30
Napredni kate I
S.Bjegović
 
21,30 – 22,30
Borbe I ekipa
D. Šimunec
Utorak
M. Gupca 7
18,00 – 19,00
karate vrtić(5 i 6 godina)
V.Škreb
Srijeda
A. Hebranga(Nova dvorana)
19,30 – 21,00
Borbe početnici
V. Škreb
 
19,30 – 21,00
Napredni kate
S.Bjegović
 
19,30 – 21,00
Napredne borbe
D.Cipek
Srijeda
B. Toni
21,00 – 22,30
Borbe I ekipa
D.Mrzak
 
19,00 – 20,00
St.početnici II
D.Cipek
 
19,00 – 20,00
Početnici
D.Mrzak
 
20,00 – 21,00
Napredni borbe
D.Cipek
 
20,00 – 21,00
Borbe početnici
D. Mrzak
 
20,00 – 21,00
St. početnici I
V. Škreb
 
21,00 – 22,00
Borbe I ekipa
D.Šimunec
Četvrtak
B.Toni
19,00 – 20,00
Početnici
D.Mrzak
Četvrtak
M. Gupca 7
18,00 – 18,45
Karate vrtić( 5 i 6 godina )
V.Škreb
 
20,45 – 22,00
Borbe I ekipa
D. Šimunec
Petak
M.Gupca 7
19,30 – 20,30
Napredni kate
S.Bjegović
Nedjelja

svaki dan Fitness klub Samobor- Matije Gupca 7
prema dogovoru sa gl. Trenerom od 09,00 – 22,00